Current Students

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL
Lastsort descending First Program Location Phone E-mail Web
Maddali Hanuma Teja PhD hmaddali [at] cs.umd.edu (email)
Magen Assaf PhD amagen [at] cs.umd.edu (email) link
Malik Sana PhD maliks [at] cs.umd.edu (email) link
Malu Meethu PhD HCIL meethu [at] cs.umd.edu (email) link
Manjunatha Varun PhD varunm [at] umd.edu (email) link
Mardiko Rahmatri PhD rmardiko [at] umd.edu (email) link
Mauriello Matthew PhD mattm [at] cs.umd.edu (email) link
Maxey Christopher PhD cmaxey [at] cs.umd.edu (email)
Maynord Michael PhD maynord [at] umd.edu (email)
Memory Alex PhD amemory [at] cs.umd.edu (email)
Meshry Moustafa PhD mmeshry [at] cs.umd.edu (email)
Miao Hui PhD hui [at] cs.umd.edu (email) link
Micinski Kristopher PhD micinski [at] cs.umd.edu (email) link
Milton Leslie PhD leslie.c.milton [at] gmail.com (email) link
Mitrokhin Anton PhD amitrokh [at] cs.umd.edu (email)
Moll Jesse jmoll1 [at] cs.umd.edu (email)
Mondal Jayanta PhD jayanta [at] cs.umd.edu (email) link
Morgan John PhD jjm [at] cs.umd.edu (email)
Motakef Pouya Master's pouya [at] cs.umd.edu (email)
Myers Austin PhD 4426 AVW amyers [at] umd.edu (email) link